ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

15 สิงหาคม 2562

ประกาศการจัดซื้อ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัดจัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลงานวิศวกรรม จำนวน 1ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด     จัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลงานวิศวกรรม จำนวน  1 ชุด 

ประกาศการจัดซื้อ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัดจัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลงานวิศวกรรม จำนวน 1ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก