ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

15 สิงหาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก