ข่าวสมัครงาน

21 สิงหาคม 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 2 อัตรา) สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก