ข่าวทุน/วิจัย

22 สิงหาคม 2562

วช. ประกาศข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากร ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างหรือทาง https://nrms.go.th ส่งภายในวันที่
30 กันยายน 2562

วช. ประกาศข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากร ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

กลับหน้าข่าวหลัก