ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

13 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 52) และ (อาคาร 44) ประจำปี 256

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0 2555 2000 ต่อ 3255, 3254

โทรสาร 0 2585 7360

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 52) และ (อาคาร 44) ประจำปี 256

กลับหน้าข่าวหลัก