ข่าวทุน/วิจัย

13 กันยายน 2562

ศจย. ประกาศชุดโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562-2563

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562-2563) ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่fhttp://stri.kmutnb.ac.th > ข่าว > ทุนภายนอก ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ศจย. ประกาศชุดโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562-2563

กลับหน้าข่าวหลัก