ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

23 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์(อาคาร52) และ (อาคาร44) ประจำปี พ.ศ. 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0 2555 2000 ต่อ 3255, 3254

โทรสาร 0 2585 7360

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์(อาคาร52) และ (อาคาร44) ประจำปี พ.ศ. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก