ข่าวสมัครงาน

28 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271

ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก