ข่าวประชาสัมพันธ์

29 สิงหาคม 2562

ขอเชิญชวนร่วมโครงการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ “English for your future”

ขอเชิญชวนร่วมโครงการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ

“English for your future” 

เริ่มอบรม

  1. เจ้าหน้าที่  ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเรียน 311B ชั้น 3  อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)  

  2. นักศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเรียน 311B ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

 

 

ติดต่อลงทะเบียนที่ 3201, 3202

รายละเอียดโครงการตามไฟล์แนบ

 

ขอเชิญชวนร่วมโครงการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ “English for your future”

กลับหน้าข่าวหลัก