ข่าวสมัครงาน

23 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี

                                                   1.  นายณัฐนันท์  โชติช่วง

                                         2.  นางสาวเสาวนิต  บำรุงกิจเจริญ

                                         3.  นางสาวณีรนุช  แจ่มจำรัส

                                         4.  นางสาวสกุลตรา  เวรไธสง

                                         5.  นายธนพล  ธวัชบูลย์

                                         6.  นายปัญญา   ซาเฮาะ

                                        7.  นางสาวปทุมมาศ  เข็มแก้ว

                                         8.  นายพิชญ์ชนน  นันทพล

                                         9.  นางสาวอัญชนา  แก้วกาหลง

                                        10. นางสาวพีรยาภรณ์  สุละพาน

                                  

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

เวลา 10.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก