ข่าวสมัครงาน

8 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

                                            1.  ตำแหน่งที่ 395   - นายสมพงค์  บางยี่ขัน

                                  2.  ตำแหน่งที่ 418   - นายคเณศ  จุลสุคนธ์             

                                  

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

เวลา 15.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก