ข่าวทุน/วิจัย

31 มกราคม 2563

คณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก
เปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://stri.kmutnb.ac.th/ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.

กลับหน้าข่าวหลัก