ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มกราคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขัน Thailand & World Green Mech Contest 2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขัน

Thailand & World Green Mech Contest 2020

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมนงนุชเทรดดิชั่น ฮอล จังหวัดชลบุรี

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขัน Thailand & World Green Mech Contest 2020

กลับหน้าข่าวหลัก