ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มกราคม 2563

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2562

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2562

กลับหน้าข่าวหลัก