ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

28 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง

กลับหน้าข่าวหลัก