ข่าวกิจกรรมคณะ

5 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ นำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน KMUTNB Innovation Awards 2020

อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ นำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน

KMUTNB Innovation Awards 2020

 

      อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563” (KMUTNB Innovation Awards 2020) ที่จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นำเข้าร่วมในงานนี้ อาทิเช่น กุญแจอัจฉริยะ, เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบเปิดให้เช่าพื้นที่ขายพร้อมแอปพิลเคชันสั่งซื้อสินค้า, แพลตฟอร์มแอปพิลเคชันตรวจจับและแสดงผลคุณภาพดินและความชื้นในดินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, และ รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ เป็นต้น

อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ นำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน KMUTNB Innovation Awards 2020

กลับหน้าข่าวหลัก