ข่าวประชาสัมพันธ์

6 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ ให้กับนักศึกษา ในการแข่งขัน “Teaching Academy Award 2020”

ร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ในการแข่งขัน “Teaching Academy Award 2020” 

ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์  2563

 

ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ติดตามทางเพจ 

Facebook : Teaching Academy Award 2020

(( https://bit.ly/2H4e2MR ))

 

กำหนดการตามไฟล์แนบ 

ร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ ให้กับนักศึกษา ในการแข่งขัน “Teaching Academy Award 2020”

กลับหน้าข่าวหลัก