ข่าวสมัครงาน

25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รหัส พษ 395

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ


      - นางสาวดวงกมล  ปทุมชาติ -


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว 

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 ภายในเวลา 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก