ข่าวสมัครงาน

27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.ช่างเทคนิค 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ


ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 


ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.ช่างเทคนิค 1 อัตรา

กลับหน้าข่าวหลัก