ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

27 พฤศจิกายน 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลงานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้าน        การวัด จัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลงานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลงานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก