ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

28 พฤศจิกายน 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  จำนวน ระบบ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ

กลับหน้าข่าวหลัก