ข่าวสมัครงาน

29 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล


ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 390  


ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก