ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

13 ธันวาคม 2562

ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิ

ปรับปรุงร่าง  TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255

ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิ

กลับหน้าข่าวหลัก