ข่าวสมัครงาน

20 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.ช่างเทคนิค ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

                                                  - นายพันฤทธิ์  ประวิทย์ชาติ

                                       - นายบรรช้ย  นาคสุวรรณ

                                  

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.

 ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.ช่างเทคนิค ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก