ข่าวสมัครงาน

24 ธันวาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.ช่างเทคนิค ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 406

สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ


      - นายพันฤทธิ์  ประวิทย์ชาติ -


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว 

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่  25 ธันวาคม 2562 

 ภายในเวลา 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.ช่างเทคนิค ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก