ข่าวสมัครงาน

24 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.วิศวกร สังกัดสำนักงานคณบดี

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดสำนักงานคณบดี


                                                        - นายสุกฤษฏ์  กลมกล่อม


กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

 ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.วิศวกร สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก