ข่าวสมัครงาน

2 มกราคม 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษจำนวน 2 ตำแหน่ง ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


                                   - ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ               1 อัตรา

                                   - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรา


ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271 

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษจำนวน 2 ตำแหน่ง ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก