ข่าวกิจกรรมคณะ

3 มกราคม 2563

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีฯ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สมศ.

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและกิจการต่างประเทศคณะร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สมศ.


     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา พร้อมด้วย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” (ONESQA Academic Conference 2019 “Quality Assurance for Educational Quality Enhancement in the 21st Century”) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และในเวลา 09.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ได้เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษให้แก่ผู้ร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา สมศ., ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและกิจการต่างประเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

 

 

พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ข้อมูล

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีฯ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สมศ.

กลับหน้าข่าวหลัก