ข่าวการศึกษา

17 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ม.6 และ ปวช. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)

สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.

ประจำปีการศึกษา 2563

 

 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนกำหนดการสอบสัมภาษณ์  

  เตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง Video call หรือทางโทรศัพท์ ในวันศุกร์ที่ 

19 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยให้นักศึกษาอยู่ในห้องเพียงผู้เดียว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อตามไฟล์แนบ *Click*

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง E-mail ของแต่ละสาขาวิชา หรือ E-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ม.6 และ ปวช. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก