ข่าวกิจกรรมคณะ

18 มิถุนายน 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ต้านภัย COVID-19

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ต้านภัย COVID-19

 

ในลิฟท์ละบันไดขึ้น-ลงตึก

ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

และ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ต้านภัย COVID-19

กลับหน้าข่าวหลัก