ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

13 เมษายน 2563

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็ฯห้องปฏบัติการทางวิซกรรมชั้นสูง 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็ฯห้องปฏบัติการทางวิซกรรมชั้นสูง 1 งาน

กลับหน้าข่าวหลัก