ข่าวการศึกษา

13 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

“ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)   

ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  *Click*

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563

กลับหน้าข่าวหลัก