ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พฤษภาคม 2563

เชิญชวน ชาวครุศาสตร์ฯ ลงคะแนนเลือกเป็นกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

เชิญชวน ชาวครุศาสตร์ฯ

ลงคะแนนเลือกเป็นกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

 

ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (ตึก ๔๔ )

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เชิญชวน ชาวครุศาสตร์ฯ ลงคะแนนเลือกเป็นกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

กลับหน้าข่าวหลัก