ข่าวสมัครงาน

26 พฤษภาคม 2563

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตน.อาจารย์ 6 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกคลิ๊ก

 

โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-555-2000 ต่อ 3271, 3302 

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตน.อาจารย์ 6 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า)

กลับหน้าข่าวหลัก