ข่าวสมัครงาน

26 พฤษภาคม 2563

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ชื่อผู้ผ่านคัดเลือกคลิ๊ก

 

โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-555-2000 ต่อ 3271, 3302 

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล)

กลับหน้าข่าวหลัก