ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

30 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือโทร 0-2555-2000 ต่อ 3254,3255

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44

กลับหน้าข่าวหลัก