ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

30 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างข้างบันได คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างข้างบันได คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือโทร 0-2555-2000 ต่อ 3254,3255

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างข้างบันได คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52

กลับหน้าข่าวหลัก