ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือโทร 0-2555-2000 ต่อ 3254,3255

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

กลับหน้าข่าวหลัก