ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

20 กรกฎาคม 2563

ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำวน 1 ชุด

ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง  จำวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255

ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก