ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

20 กรกฎาคม 2563

เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

 

เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255


 

เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

กลับหน้าข่าวหลัก