ข่าวกิจกรรมคณะ

24 กรกฎาคม 2563

คณบดี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

คณบดี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 


     รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม 2563  ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ (มจพ.)  เวลา 09.10  น.

 

คณบดี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

กลับหน้าข่าวหลัก