ข่าวกิจกรรมคณะ

6 สิงหาคม 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม

Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2563

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับตัวแทนของภาควิชาต่างๆในงาน Big Cleaning Day (กิจกรรม 5ส) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดี  ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 09.00 น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก