ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงห้อง 201-204

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงห้อง 201-204ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงห้อง 201-204

กลับหน้าข่าวหลัก