ข่าวสมัครงาน

17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                                  

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271, 3302 

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก