ข่าวประชาสัมพันธ์

26 กุมภาพันธ์ 2563

ภาควิชาครุศาสตร์โยธาประชุมหารือกับบริษัท MIYAGAWA KOKI co., ltd.

 ภาควิชาครุศาสตร์โยธาประชุมหารือกับบริษัท MIYAGAWA KOKI co., ltd. ในการเตรียมและประสานงานการออกปฏิบัติสหกิจของนักศึกษา

   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ดร.สยาม แกมขุดทด หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา และคณะกรรมการวิชาการและบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารจากบริษัท MIYAGAWA KOKI co., ltd.   เพื่อดำเนินกิจกรรมและความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสองหน่วยงานในการเตรียมพร้อมและประสานงานการออกปฏิบัติสหกิจของนักศึกษาครุศาสตร์โยธา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาครุศาสตร์โยธาประชุมหารือกับบริษัท MIYAGAWA KOKI co., ltd.

กลับหน้าข่าวหลัก