ข่าวกิจกรรมคณะ

12 มีนาคม 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day)

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อทำความทำสะอาดเช็คถูวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้มีความปลอดภัยต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day)

กลับหน้าข่าวหลัก