ข่าวกิจกรรมคณะ

4 มีนาคม 2563

วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2020” ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีพร้อมมอบเหรียญและเกียรติบัตรกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ  ในงาน “วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2020ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อคณะและมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานหน้า อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.

 

        คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับเหรียญและเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้มีผลงานจาก  โครงการรวม 10 โครงการ ได้แก่

1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงานประจำปี 2562 

2. การประกวด โครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2020 ครั้งที่ 9 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. โครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. การแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

5. การประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

6. การแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 22  ณ เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ

7. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “รางวัลครูยิ่งคุณ” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

8. การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์

9. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

10. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

 

วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2020” ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก