ข่าวกิจกรรมคณะ

5 มีนาคม 2563

คณะครุศาสตร์ฯ จัดมาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้นักศึกษาและบุคลากรในช่วงการสอบปลายภาค

คณะครุศาสตร์ฯ จัดมาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้นักศึกษาและบุคลากรในช่วงการสอบปลายภาค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายนั้น

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ดำเนินตามมาตรการและเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของคณะ โดยในช่วงการสอบปลายภาคตั้งแต่วันที่ 3-13 มีนาคม 2563 ก่อนการเข้าห้องสอบของคณะ. ได้มีมาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้นักศึกษาตามจุดที่กำหนด แบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ เวลา 08.00-09.00 น, เวลา 12.00- 13.00 น. และ เวลา 16.00-17.00น.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขอให้นักศึกษาและบุคลากรให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

คณะครุศาสตร์ฯ จัดมาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้นักศึกษาและบุคลากรในช่วงการสอบปลายภาค

กลับหน้าข่าวหลัก