ข่าวทุน/วิจัย

12 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนรัฐบาลไทย (RTG Fellowships)

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) 
ทุนการศึกษาไร้ข้อผูกมัด ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
RTG Fellowships
Opportunity to study Construction Engineering and Infrastructure Management (CEIM)
at AIT
Apply Here
https://www.ait.ac.th/admissions/application-form/
Contact
Ms. Woranuch at 02-524-6060 E-mail: woranuch@ait.ac.th

*********************************************************************

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ มีทุนการศึกษา จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เป็นทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย 
1. ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2564  http://www.icc.kmutnb.ac.th/doc/scholarship/doc20200310-03.pdf?docid=doc20200310-03&fbclid=IwAR318mjC99TmSxI9en3DCmpWFtYb9_H5pm9mq5vv6Ho1iN4haR_sdqwj_9s

2. ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564
http://www.icc.kmutnb.ac.th/doc/scholarship/doc20200310-02.pdf?docid=doc20200310-02&fbclid=IwAR1epF7AMR2ewubj49UHjU--2TsJeoFjtvzZfW00q4QY0XYSPTGCk1xS0qA

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนรัฐบาลไทย (RTG Fellowships)

กลับหน้าข่าวหลัก