ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มีนาคม 2563

Info graphic เกี่ยวกับ COVID-19 จากอาจารย์ พญ.พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล

COVID-19 คืออะไร เราจะป้องกันตัวเราเองได้อย่างไร

ซึ่ง Info graphic เกี่ยวกับ COVID-19 จากอาจารย์ พญ.พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำขึ้นมาและสามารถทำให้เราเข้าใจ COVID-19 ได้ง่ายขึ้น

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ พญ.พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล

ที่ทำ Info graphic น่ารัก ๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Info graphic เกี่ยวกับ COVID-19 จากอาจารย์ พญ.พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล

กลับหน้าข่าวหลัก